چرا ادیتنس برای پژوهشگاه‌ها؟


مهارتهای نگارش خود را با استفاده از منابع آموزشی ادیتنس ارتقا بخشید

معمولا محققان زمان بسیار زیادی را صرف مرور مقالات نوشته شده به زبان انگلیسی توسط همکاران آنها یا سایر محققان می‌کنند. سامانه ویژه ادیتنس برای پژوهشگاه‌ها، با ایجاد امکان دسترسی به کتابهای اینترنتی (e-book)، سمینارهای اینترنتی (webinar) و کارگاهها، نگارش بهتر به زبان انگلیسی و کاهش نیاز به مرور و بازبینی مداوم را ممکن می‌سازد.


مقالات ویرایش شده را با مولفین همکار خود به اشتراک بگذارید

بدون شک، تحقیقات پیشگام، نتیجه‌ی همکاری موفقیت‌آمیزند. سامانه ویژه ادیتنس برای پژوهشگاه‌ها امکان همکاری موثر اعضای پژوهشگاه را از طریق قابلیت به اشتراک گذاری خودکار مقاله ویرایش شده با مولفین همکار، حتی بدون نیاز به دسترسی آنها به اینترنت یا ایمیل فراهم می‌کند.


از تخفیفهای ویژه ادیتنس بهره‌مند شوید!

مدیریت بودجه یک پژوهشگاه، هرگز آسان نیست! اما ادیتنس در این مورد هم راهکاری دارد. با استفاده از سامانه ویژه ادیتنس برای پژوهشگاه‌ها، تمامی اعضای پژوهشگاه شما از تخفیفات ویژه برای تمامی خدمات ویرایش بهره مند می شوند که متناسب با تعداد سفارشات شما افزایش می‌یابد.