ترجمه تخصصی عبارت است از برگرداندن متنی تخصصی از زبان مبدا به زبان مقصد بدون کوچک ترین افزایش یا کاهش در صورت و معنی. این تعریف اگر چه دقیق است اما صرفاً جنبه نظری دارد, زیرا هیچ پیامی را نمی توان بدون تغییر در صورت و معنی از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد.

اصول کلی ترجمه تخصصی

 • گام اول
 • در اولین گام شما باید متنی که قصد انجام ترجمه آن را دارید را بخوانید. بهترین واحد برای ترجمه کردن, جمله است. اگر بخواهید ترجمه را از کلمه شروع کنید قطعاً در یکپارچگی معنا و مفهوم دچار مشکل خواهید شد. اگر از پاراگراف استفاده کنید امکان جا افتادن برخی جملات وجود دارد و بازگشت به عقب و مطالعه مجدد جمله به جمله زمان گیر خواهد بود. اگر شما پیش از آغاز ترجمه در جریان کلیات موضوع نباشید هیچ گاه نمی توانید یک تحلیل کلامی مناسب را روی ترجمه خود پیاده سازی کنید.

 • گام دوم
 • تحلیل ساختار جمله برای پی بردن به پیام ظاهری آن. برای این کار نخست باید جمله را به نهاد و گزاره تقسیم بندی کرد. در یک ترجمه تخصصی و اصولی این تقسیم بندی زمانی بسیار مهم است که با جمله ای بزرگ و طولانی, حتی به اندازه دو سه سطر یا بیشتر مواجه شده باشیم.

 • گام سوم
 • پس از مشخص کردن نهاد و گزاره, اگر پیام جمله بر اساس معنی هایی که می دانیم روشن باشد می توانیم ترجمه را به زبان مقصد بنویسیم.

 • گام چهارم
 • آشنایی با معانی گوناگون کلمات از لحاظ جایگاه کاربرد

 • گام پنجم
 • آشنایی با اصطلاحات, هم نشینی بعضی کلمات در کنار هم و تشکیل یک معنی خاص که با معنی تحت الفظی آن ها متفاوت است به ساختاری به نام اصطلاحات بدل می شود.

 • گام ششم
 • بعد از پیدا کردن معانی اولیه و ثانویه لغات و هم چنین معانی جدید آن ها و معنای مجازی و استعاری اصطلاحات و ضرب المثل های احتمالی و دیگر اطلاعات نهفته در واژه ها و عبارات نوبت به معانی نهفته در گرامر کلمات و جملات می رسد که تشخیص و ترجمه اصولی و تخصصی آن ها به معلومات دستوری مترجم و تسلط وی به گرامر زبان مبدا و مقصد بستگی دارد.