استخراج مقاله از گزارشات علمی و آماده سازی آن برای ارسال به ژورنال های علمی مستلزم این است که مقاله استخراج شده دارای چارچوب نظری مستحکم، مروری تمام و کمال بر ادبیات نظری پژوهش، ارائه دقیقی از روش تحقیق و در نهایت بحثی مبسوط از نتایج و جمع¬بندی مباحث باشد. از آنجا که مقاله استخراج شده از پایان نامه دارای تعداد کلمات بسیار کمتری نسبت به اصل پایان نامه است، نیاز است تا پایان نامه تلخیص شده و این امر دارای فرآیندی شامل انتخاب قسمت های حائز اهمیت است. برای ارسال یک مقاله به ژورنال های علمی معتبر نیاز است تا مطالب اضافه حذف شده و مطالب اصلی در چارچوبی صحیح ارائه گردند
مشکلات اساسی که در مقالات استخراج شده وجود دارند به شرح زیر هستند

1) عدم تطابق منابع درون متنی و منابع پایان مقاله یعنی هم از نظر زمان نگارش و هم از نظر وجود منابع درون متنی در آخر مقاله
2) استفاده از عبارت “به نقل از” برای منابع درون متنی
3) محدودیت در داده ها و تجزیه و تحلیل آنها

فراموش نکنید که نگارش مقالات علمی مهارتی است که تسلط بر آن نیاز به صرف وقت و پشتکار فراوان داشته و در عین حال، نیازمند به تجربه بالایی است. به همین علت، کارشناسان ما درادیتنس که همگی دارای تخصص و مقالات به چاپ رسیده در ژورنال های معتبر علمی هستند، متن مقاله شما را با در نظر گرفتن اصول و استانداردهای نگارش مقاله در حیطه تخصصی رشته شما استخراج کرده و نتیجه امر، مقاله ای است بی کم و کاست که دربردارنده خلاصه ای از تمامی جنبه های مورد اشاره در متن اصلی بوده و در عین حال، تعداد کلمات آن با حداکثر تعداد کلمه مورد پذیرش اکثر ژورنال های علمی مطابقت دارد.

شما دیگر نیازی به صرف وقت و متحمل شدن مشقات یادگیری مهارت استخراج مقاله از متون علمی نیستید، زیرا انجام این کار توسط کارشناسان زبده ما آسان شده است.