خدمات ترجمه شرکت ادیتنس می تواند شما را در فائق آمدن بر مشکل ترجمه متون علمی و مقالات به انگلیسی و ارسال مقالات به ژورنال های معتبر دنیا کمک کند. با استفاده از خدمات ترجمه شرکت ادیتنس که توسط افرادی متخصص با زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری ارائه می گردد، قادر خواهید بود مقالات خود را به معتبرترین ژورنال های دنیا ارسال نمایید. متون ترجمه شده ما نه تنها بر اساس استانداردهای جهانی نگارش مقالات و متون علمی است، بلکه ارائه دهنده مقالات شما به صورت واضح و قابل فهم خواهد بود. ما تعهد خواهیم داد که مقالات و متون شما توسط افرادی ترجمه خواهند شد که دارای تخصص در حیطه علمی مقاله بوده و بازبینی متن توسط افرادی که انگلیسی زبان مادری آنها است صورت خواهد گرفت.
تخصص ما در ترجمه تمامی متون در حیطه های علوم مهندسی، علوم انسانی، هنر، پزشکی، حقوق و … بوده و ترجمه از زبان های فارسی، عربی، ترکی و اسپانیایی به انگلیسی برای ما مقدور می باشد.