استفاده گسترده از کامپیوتر و همچنین ظهور اینترنت باعث شده است تا سرقت ادبی (استفاده از عین متون نگارش شده یا متون با شباهت بیش از 25 درصد) به پدیده ای رایج مبدل شود. بسیاری از مظاهر سرقت ادبی در متون دانشگاهی و علمی دیده می شود که این متون به طور معمول مقاله یا گزارش هستند. با این حال، سرقت ادبی امری است که می تواند در تمامی زمینه ها و حوزه های نگارشی از قبیل رمان نویسی، مقالات علمی، طرح های هنری و … اتفاق بیافتد. لازم به توضیح است که اشاره به نتایج حاصل از پژوهش دیگر محققین و یا استفاده از روش تحقیق مورد استفاده آنها امری اجتناب ناپذیر در زمان نگارش مقالات علمی است، ولی این امر مستلزم بیان نتایج یا روش ها با بیان و زبان شخصی نویسنده بوده و استفاده مستقیم از مطالب (کپی و پیست کردن مطالب) وجود ندارد. به همین علت، بازبینی متن مقالات از نظر وجود مصادیق سرقت ادبی، فرآیندی است که پس از تائید اولیه سردبیر ژورنال در تمامی ژورنال های علمی معتبر دنیا صورت می¬گیرد. این امر با استفاده از پایگاه های داده عظیمی صورت می گیرد که تعداد بسیار بالایی از مقالات و متون علمی را در خود جای داده اند.
شرکت ادیتنس با در اختیار داشتن حساب کاربری در سایتهای بین المللی نظیر Turn it in می تواند به ارائه این خدمت به مشتریان بپردازد.