متخصصین فرمت دهی مقالات در شرکت ادیتنس به شما اطمینان می دهند که فرمت دهی متن مقاله و منابع آن درست مطابق با فرمت مدنظر ژورنال هدف بوده و تمامی موارد موجود در راهنمای نویسندگان ژورنال به همراه جزئیات آنها مورد مطالعه قرار گرفته و اعمال می شوند. تمرکز متخصصین ما بر روی جزئیات مقاله خواهد بود تا شما بتوانید بر روی تصویر کلی مقاله خود متمرکز بمانید.
انتخاب این سرویس به شما این اجازه را می دهد تا در وقت گرانبهای خود صرفه جویی کرده و فردی متخصص را مسئول فرمت دهی به مقاله خود کنید. ناظران ما در بخش فرمت دهی هر یک از مقالات فرمت دهی شده را بازبینی مجدد کرده و ارجاعات، منابع و صفحه بندی مقاله شما را مجددا با فرمت مورد نظر ژورنال مطابقت می دهند. همچنین تمامی جداول و تصاویر موجود در متن به قسمت های مربوطه منتقل خواهد شد و عنوان تصاویر و توضیحات مربوط به جداول مطابق با فرمت ژورنال اصلاح خواهند شد.