می دانید که تنها نگارش یک مقاله خوب برای ارسال به ژورنال های علمی کافی نبوده و نیاز است تا هر مقاله به همراه یک کاورلتر به ژورنال ها ارسال شود. این متنِ کوتاه است که سردبیر ژورنال را متقاعد می کند که مقاله ارسالی شما دارای اهمیت بوده و در حیطه علاقه مندی خوانندگان ژورنال قرار دارد. ادیتنس قادر است وظیفه نگارش کاورلتر را به عهده گرفته و خیال شما را بابت نگارش متنی دقیق و متقاعدکننده راحت کند.
برای نگارش کاورلتر، ابتدا متخصصین ما به وب سایت ژورنال مورد نظر مراجعه کرده و ویژگی های کلی مورد نظر ژورنال به منظور درج در کاورلتر را مشخص می کنند (مواردی از قبیل عدم وجود تضاد علایق میان نویسندگان، اشاره به حامی مالی پژوهش، اشاره به داوران مورد نظر نویسندگان و …)؛ سپس، افراد متخصصی که انگلیسی زبان مادری آنها است به نگارش متنی سلیس خواهند پرداخت که به دقت تشریح کننده اهمیت و نوآوری پژوهش شما و همینطور ارزش آن برای خوانندگان ژورنال خواهد بود.
به شما اطمینان می دهیم که:
– کاورلتر نگارش شده توسط متخصصین ادیتنس متنی متقاعدکننده خواهد داشت
– در فرآیند نگارش متن کاورلتر، مناسب¬ترین فرد انتخاب شده و مخاطب کاورلتر در فرآیند نگارش در نظر گرفته خواهد شد.
– تمامی موارد مورد نیاز برای اشاره در متن نامه به بهترین نحو اشاره خواهند شد.
– نام و اطلاعات ارتباط با داورانی که علاقه¬مند هستید مقاله شما را داوری کنند (یا به دلایل شخصی علاقه¬مند هستید که مقاله شما را داوری نکنند) اشاره خواهند شد.
– هیچ گونه اشکالی از نظر زبانی و املایی وجود نخواهد داشت.
به منظور درخواست این خدمت از ادیتنس، مقاله خود (به همراه تصاویر و جداول) به همراه نام ژورنال مورد نظر برای ارسال مقاله را در سامانه وارد کنید. در صورت لزوم، همکاران ما برای دریافت اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.
اضافه کردن خدمت نگارش کاورلتر به خدمت ویراستاری فنی و زبانی باعث تاخیر در زمان تحویل اولیه نخواهد شد.