خدمات ویراستاری متون انگلیسی با بالاترین کیفیت

به منظور رفع نیازهای ویراستاری محققین و مولفین متون انگلیسی، تیم متخصصین ادیتنس خدمات حرفه ای ویراستاری را در سه سطح مختلف ارائه می نماید.

تیم متخصصین ویراستاری ادیتنس دارای تجربه کامل در زمینه ویراستاری انواع مختلف متون از قیبل دستنوشته ها، گزارشات پزشکی، متون مطالعاتی، نقدها، نامه ها، مقالات تحقیقاتی، پایان نامه ها، رزومه ها، خبرنامه ها، کتب (تخیلی/غیرتخیلی) ، گزارشات مالی و سالانه، اسناد تجاری و حقوقی و سایر متون و مستندات درر زمینه های مختلف می باشند.

جهت بهره مندی از این خدمات، سطح خدمات ویراستاری مورد نیاز خود را انتخاب نموده و نوشته مورد نظر خود را ارسال نمایید.

High-quality English language editing services

We offer three levels of manuscript editing services to address the editorial needs of all authors and researchers, including those with English as a second language. These service levels differ in terms of the scope of edit and post-editorial support.

Our editors are experienced in editing all types of documents, including, but not limited to, manuscripts, medical reports, case studies, reviews, letters, research articles, theses, dissertations, resumes, cover letters, newsletters, grant proposals, essays, personal statements, books (fiction/non-fiction), financial reports, annual reports, business documents, and marketing collaterals. Choose your editing service level and submit your document to get started.

ویراستاری تا تعامل

 • در این بسته خدمات، تنها جنبه های زبانی و تعاملی مقاله شما بررسی شده و مقاله ای بی نقص از نظر برقراری ارتباط با دیگر محققین دنیا در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با انتخاب این بسته، به تعامل با دیگر محققین دنیا دست خواهید یافت!

ویراستاری تا تعالی

 • در این بسته خدمات، مقاله یا متن علمی شما از منظر علمی بررسی شده و پس از ارائه پیشنهاداتی جهت ارتقای علمی و فنی، به ژورنال مد نظر شما ارسال خواهد شد. با انتخاب این بسته، متون شما به تعالی خواهند رسید!
 • رایگان
 • رایگان

ویراستاری تا تکامل

 • در این بسته، پایان نامه، گزارش یا دیگر متون علمی شما در چارچوب مقالات علمی تدوین شده و تمامی مراحل تا تکمیل فرآیند انتشار مقاله توسط بهترین ها پیگیری خواهند شد. با انتخاب این بسته خدمات، متون خود را به تکامل برسانید!
 • رایگان
 • رایگان

ویراستاری سفارشی

 • در ویراستاری سفارشی محدوده خدمات را شما انتخاب می کنید.
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
 • به دلخواه
پکیج ها
 • مناسب برای
 • استخراج مقاله
 • ترجمه مقاله
 • ویراستاری زبانی و فنی
 • ویراستاری علمی
 • ویرایش مکاتبات پس از سابمیت مقاله به مجله
 • کاهش حجم مقاله
 • مشاوره علمی (بازبینی فنی)
 • پیشنهاد و انتخاب مجله
 • فرمت دهی
 • طراحی گرافیکی
 • نگارش کاور لتر برای مجلات
 • ارسال مقاله به (سابمیت در) مجله
 • انجام مکاتبات با مجله
 • سابمیت مجدد در مجلات
 • خدمات پس از پذیرفته شدن مقاله در مجله
 • بررسی موارد سرقت ادبی در مقاله