آماده سازی مقاله به منظور ارسال به ژورنال های علمی که همان ویراستاری فنی و زبانی مقاله است، به این معنا است که ویراستارهای تخصصی شرکت ما پس از بررسی و اعمال اصلاحات مربوطه بر روی مقاله شما، متنی به شما تحویل خواهند داد که از نظر نگارشی بدون عیب و نقص بوده، به صورت کامل به فرمت ژورنال علمی مدنظر درآمده و مطابقت کامل با استانداردهای جهانی برای چاپ مقالات را دارد.
در طول فرآیند ویراستاری، یک ویراستار که زبان انگلیسی را به صورت زبان مادری فرا گرفته است به همراه یک متخصص در حوزه علمی مقاله، به بررسی جزء به جزِ مقاله شما و اعمال تغییرات لازم بر اساس چک لیست های بسیار دقیق خواهند پرداخت. در نهایت، شما می توانید تمامی تغییرات اعمال شده بر روی مقاله خود را از طریق گزینه “دنبال گیری تغییرات ” در نرم افزار ورد مشاهده و بررسی نمایید.
موارد ذیل در فرآیند ویراستاری فنی و زبانی مورد بررسی و اصلاح قرار خواهند گرفت:
– دستور زبان یا گرامر
– املای صحیح کلمات و اصول نقطه گذاری
– رعایت اصول نحوی و معناشناسی
– روانی متن و استفاده صحیح از اصطلاحات تخصصی
– کاهش تعداد کلمات تا 800 کلمه به منظور مطابقت تعداد کلمات مقاله با حداکثر تعداد کلمه قابل قبول برای ژورنال
مزایای دیگری که مشتری در این خدمت از آنها بهره مند خواهد شد:
• ضمانت 100 درصدی کیفیت متن
• ویرایش متن توسط متخصصین حوزه مربوطه
• فرمت دهی مقاله به فرمت مورد نظر مشتری
• عدم محدودیت در پرسش و پاسخ با ویراستار متن
• ارائه گواهینامه ویراستاری در صورت نیاز
چرا این خدمت ادیتنس را انتخاب کنیم؟
– ما به شما تضمین میدهیم که مقاله شما توسط متخصصین حرفه ای حوزه علمی مربوطه ویراستاری شده و متخصصین ما، دارای مقالات چاپ شده در ژورنال های معتبر عملی هستند.
– ما کمک خواهیم کرد تا با ویراستار خود ارتباط برقرار کرده و پاسخ سوالات خود را به صورت مستقیم از ویراستار خود دریافت نمایید.
– ما به شما گواهینامه ویراستاری تخصصی متن ارائه خواهیم کرد تا اعتماد ژورنال مدنظر شما به مقاله ارائه شده افزایش پیدا کند