اصول اخلاقی

ما در ادیتنس از فشار فزاینده‌ای که اعضای مجامع تحقیقاتی و دانشگاهی در رابطه با انتشار متون علمی خود با آن روبرو هستند، آگاهی داریم. این فشار در بعضی از موارد می‌تواند منجر به عدم رعایت استانداردهای حوزه نشر متون علمی در خصوص انتشار اخلاقی توسط نویسندگان مقالات دانشگاهی شود. ما به عنوان یک ارائه دهنده ممتاز خدمات ویراستاری و انتشار مقالات در 4 سال گذشته، نسبت به ریسک بالقوه نقض اصول اخلاقی هنگام ویرایش مقالات تحقیقاتی آگاه بوده و هستیم. بر اساس یافته‌های ما، عمده این موارد در اثر "سرقت ادبی تصادفی" رخ می‌دهند، یعنی زمانی که نویسندگان به طور ناخواسته درگیر یک فرآیند غیراخلاقی شده که اصولا ناشی از کمبود اطلاعات و آموزش حرفه‌ای در خصوص این موضوع است. در نتیجه، ما از مسئولیت های خود نسبت به جامعه دانشگاهی  آگاه بوده و به عنوان اولین افرادی که (حتی پیش از سردبیر ژورنال مربوطه) مقالات تحقیقاتی را بررسی می‌کنند، درست مانند مشاورانی مطمئن برای محققین (به ویژه محققین تازه‌کار) عمل کرده و آنها را از نمونه های بالقوه موارد غیراخلاقی در انتشار متون علمی مطلع می سازیم. تیم ادیتنس با اجرای فرآیندهای ضروری در برنامه‌های آموزش نویسندگان و همچنین بهینه‌سازی فرآیندهای ویراستاری، برترین روندهای آزموده شده پشتیبانی از نویسندگان به منظور رعایت اصول اخلاقی در انتشار را دنبال می‌کند.

با مطالعه موارد زیر از نحوه مواجهه ما با نمونه های مشکوک به عدم رعایت اصول اخلاقی مطلع گردید.

موارد مشکوک به عدم رعایت اصول اخلاقی

ما از فرآیندهایی هدفمند به منظور کاستن از ریسک عدم رعایت اصول اخلاقی در انتشار بهره می بریم. در هر مورد، نسبت به حل مشکل، پیش از تحویل سفارش به مشتری اطمینان حاصل شده است.


مورد مشکوک به عدم رعایت اصول اخلاقی


مورد مشکوک به سرقت ادبی


مورد مشکوک به نشر مجدد/ چاپ مجدد مقاله در ژورنال دیگر

هنگام مواجهه با موارد مشکوک به عدم رعایت اصول اخلاقی در یک متن، این مساله به اطلاع نویسنده رسیده و مراحل اصلاحی لازم به منظور رفع این مشکل پیشنهاد می‌ گردد.
در صورت برخورد با موارد مشکوک به سرقت ادبی در متون، نویسنده را از این مساله مطلع نموده و مراحل اصلاحی بعدی را جهت رفع این مشکل پیشنهاد می‌دهیم.
در صورت برخورد با مصادیق چاپ مجدد مقاله در ژورنال های دیگر، ، مراحل لازم با توجه به میزان همپوشانی متون پیشنهاد می گردند.

برنامه‌های آموزشی برای ویراستاران و مشتریان

ادیتنس به طور منظم، کمپینهای آگاه‌سازی و برنامه‌های آموزشی را در خصوص نشر اخلاقی برای مولفین دانشگاهی و ویراستاران در سراسر جهان برگزار کرده و مطالبی را در این زمینه منتشر می‌کند

 

ادیتنس هم چنین مجموعه راهنماهای رایگان با قابلیت دانلود را به منظور نشر اخلاقی توسط مولفین ارائه می‌کند

 

آموزش مولف

برنامه های آموزشی

ادیتنس از طریق برگزاری کارگاه ها و سمینارهای اینترنتی، و یا از طریق در اختیار گذاشتن مقالات و کتاب های اینترنتی، نویسندگان را نسبت به مصادیق عدم رعایت اصول اخلاقی در انتشار مقالات آگاه می سازد. هدف از این کار، ایجاد ارتباط مناسب میان نویسندگان مقالات، ژورنال ها و متخصصین انتشارات پژوهشی در سراسر دنیا از طریق ارائه محتوای آموزشی و اطلاعات در خصوص تمامی جنبه‌های نشر دانشگاهی است.

 

مشاوره در خصوص ریسک سرقت ادبی

ویراستاران ما نسبت به نمونه های عدم رعایت اصول اخلاقی آگاه بوده و نویسندگان مقالات را از این موارد مطلع می سازند. در صورت لزوم، نویسندگان مقالات از اصول اخلاقی انتشار مقالات در ژورنال مد نظر خود مطلع می گردند..

 

بررسی سرقت ادبی در متن مقالات با بسته‌های پشتیبانی نشر

علاوه بر مشاوره جامع در طول فرآیند انتشار مقالات، بسته‌های پشتیبانی نشر ما شامل بازبینی متن از نظر وجود سرقت ادبی است تا از رد شدن یا برگرداندن مقاله توسط ژورنال جلوگیری شود.

بهینه‌سازی فرآیند ویراستاری

آموزش اصول اخلاقی در انتشار متون علمی برای ویراستاران و متخصصین واحد انتشار

متخصصین واحدهای ویراستاری و انتشار ما به منظور بازبینی سرقت ادبی، تفسیر گزارش های سرقت ادبی و چگونگی اطلاع‌رسانی این موارد به نویسندگان مقالات، آموزش های لازم را دیده اند.

 

طراحی فرآیند کاری به منظور برخورد با موارد عدم رعایت اصول اخلاقی

فرآیند کاری مواجهه با موارد عدم رعایت اصول اخلاقی در اختیار تیم ویراستاری ادیتنس قرار داشته و این تیم از نحوه برخورد با این موارد به طور کامل آگاهی دارد. به همین دلیل، در زمان برخورد با اینگونه موارد، ویراستاران شرکت به خوبی از مراحل بعدی کار در جهت رفع مشکلات مربوطه مطلع هستند. علاوه بر این، نتایج مطالعات موردی موارد عدم رعایت اصول اخلاقی در مقالات با این تیم به اشتراک گذاشته و مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.