علوم انسانی و اجتماعی

با سابقه ویراستاری و چاپ بیش از هزاران مقاله علمی در بیش از 500 زیرشاخه علوم انسانی و اجتماعی، می توانید مطمئن باشید که ادیتنس قادر به ویراستاری موضوعات کمتر شناخته شده در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی نیز می باشد. بسیاری از ویراستاران ادیتنس دارای تجربه نگارش و چاپ مقالات در ژورنال های معتبر بوده و این امر می تواند خیال شما را از کیفیت کار ویراستاران ما راحت کند.
اعداد و ارقام موجود در سایت خود
بیش از 500 زیرشاخه در علوم انسانی و اجتماعی

زیرشاخه های علوم انسانی و اجتماعی

 

 

اولین قدم در مسیر چاپ موفقیت آمیز مقاله در مجلات علمی

Red Package

Detailed English-language editing and journal formatting in native-level English to ensure that your manuscript meets international publication standards.

Explore more

Yellow Package

Advanced Editing + intensive checks for improving logical structure + customized cover letter + free re-editing for 365 days to increase your chances of acceptance by journals.

Explore more

Green Package

Premium Editing + Response Letter Check to help you address all comments and suggestions made by journal reviewers, and maximize your chances of publication.

Explore more