علوم پزشکی

مطمئن باشید که پس از بارگذاری متن علمی خود بر روی سایت ما، متن شما به دست فردی متخصص در حیطه علمی مربوطه سپرده می شود. ویراستارهای ما تمامی دارای مدارک دکتری و یا پزشکی بوده و بسیاری از آنها دارای مقالات چاپ شده در ژورنال های معتبر و یا داوران ژورنال های پزشکی می باشند.

دانش تخصصی ویراستاران ما در بیش از 200 زیرشاخه علوم پزشکی و ویرایش بیش از هزاران مقاله در زمینه علوم پزشکی گواهی است بر توانایی های شرکت ادیتنس در زمینه علوم پزشکی. اگر در یافتن زیرشاخه دقیق متون علمی خود دچار مشکل هستید، با ما تماس بگیرید تا کارشناسان ادیتنس، این مشکل را برای شما برطرف کنند.

تخصص به اثبات رسیده در بیش از 200 شاخه تخصصی در علوم پزشکی

زیرشاخه های علوم پزشکی

 

 

اولین قدم در مسیر چاپ موفقیت آمیز مقاله در مجلات علمی

Red Package

Detailed English-language editing and journal formatting in native-level English to ensure that your manuscript meets international publication standards.

Explore more

Yellow Package

Advanced Editing + intensive checks for improving logical structure + customized cover letter + free re-editing for 365 days to increase your chances of acceptance by journals.

Explore more

Green Package

Premium Editing + Response Letter Check to help you address all comments and suggestions made by journal reviewers, and maximize your chances of publication.

Explore more