ضمانت کیفیت

ما تا دستیابی به رضایت صد درصدی از کیفیت کار، شما را تنها نمی‌گذاریم

ما تضمین می کنیم که کیفیت تمامی متون ترجمه و ویرایش شده توسط ادیتنس با استانداردهای بین‌المللی مربوطه تطابق دارند. این ضمانت در مورد تمامی متون، صرفنظر از نوع سرویس، مهلت انجام و ... صدق می کند.  

تعهد ما

  • پشتیبانی از ویرایش مجدد تا دستیابی به رضایت صد درصدی. در صورت دریافت نظرات منفی از جانب ژورنال به علت کیفیت زبان انگلیسی متن ارسالی، ما ویرایش مجدد متن شما را به صورت کاملا رایگان انجام خواهیم داد، تا زمانی که تمامی نظرات و تذکرات ویراستار مربوطه اعمال گردند. البته ویراستاری مجدد متن در صورت قابل انجام است که پس از تحویل متن به مشتری، تغییرات مهمی بر روی متن صورت نگرفته باشد.
  • ما خود را متعهد به رعایت اصل محرمانگی متون ارسالی می‌دانیم. ما از ریسک های مربوط به ثبت مطالب و متون انتشار نیافته آگاه هستیم و تمام تلاش خود را به منظور جلب اطمینان کامل محققین در سراسر دنیا نسبت به محرمانه بودن متون ارسالی توسط آنها به کار می‌گیریم

برای ساده شدن فرآیند داوری در ژورنال مد نظرتان

خدمت مد نظر خود را به دقت انتخاب کنید

خدمات مختلف ادیتنس با مزایای گوناگونی همراه هستند. برای مثال، در خدمت ویرایش پیشرفته، تمامی جنبه‌های زبانی بررسی می‌شوند، در حالی که در سرویس ویرایش ممتاز، تنها مواردی از قبیل منطق متن، روانی مطلب، ساختار زبانی و نحوه بیان منظور مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین ما به شما توصیه می‌کنیم خدمتی را انتخاب کنید که بیشترین هماهنگی را با نیازهای شما دارد. اگر نسبت به انتخاب بهترین سرویس مردد هستید، تیم خدمات مشتری ما به آدرس زیر آماده ارائه پیشنهاداتی متناسب با نیازهای شما است.

inquiry@editence.com 

نظرات ویراستار ما را اعمال کنید

پس از دریافت متن ویراستاری شده، تمامی مسائلی که توسط ویراستار به آنها اشاره شده را مد نظر قرار دهید. اگر نسبت به هر یک از نظرات یا تغییرات اعمال شده توسط ویراستار مردد هستید، سوالات خود را به آدرس زیر ارسال کنید

inquiry@editence.com 

و یا از قابلیت ارسال سوالات در سیستم زیر استفاده کنید

EditenceOnlineTM

اجازه دهید تغییرات جدید توسط ادیتنس بازبینی شوند

اگر با هر یک از تغییرات اعمالی ویراستار مخالف هستید یا انجام تغییرات بیشتر را ضروری می‌بینید، اجازه دهید این تغییرات مجددا توسط ویراستاران شرکت بازبینی شوند. تغییرات جزئی به صورت رایگان بازبینی می‌شوند. در مورد تغییرات گسترده، ما استفاده از خدمات ویرایش چندباره را پیشنهاد می کنیم. خدمات ویرایش چندباره، در عنوان خدمت ویرایش ممتاز به صورت رایگان ارائه شده و در خدمت ویرایش پیشرفته با تخفیف ارئه می شوند.

گواهی ویرایش تخصصی متن خود را به ژورنال مربوطه ارسال کنید!

داوران و ویراستاران ژورنالهای بین‌المللی به طور معمول برای ارزیابی مقالات نوشته شده توسط نویسندگانی که انگلیسی زبان مادری آنها نیست، پیشنهاد می دهند که فردی انگلیسی زبان به بازبینی متن ارسالی بپردازد و متن را از نظر زبانی تائید کند. بهترین راه حل برای جلب اطمینان داوران، ارسال گواهی ویرایش تخصصی به همراه متن مقاله (و یا دیگر متون علمی) است.